top of page

Willa Vatkulan ylisten vuokraehdot
Varaustilanteessa kumpikin osapuoli allekirjoittaa nämä alla mainitut ehdot.

Vuokraehdot 

1. Varaus-, maksu- ja peruutusehdot

Tilojen vuokraajan on oltava täysi-ikäinen. Vuokrauksesta tehdään aina kirjallinen sopimus

kahtena samanlaisena kappaleena. Varausmaksulasku (30% vuokrahinnasta) lähetetään

viipymättä asiakkaalle. Laskun maksuaika on seitsemän vuorokautta. Varauslaskun

maksaminen vahvistaa varauksen. Mikäli varausmaksua ei ole suoritettu eräpäivään

mennessä, varaus peruuntuu. Loppuosa vuokrasta tulee maksettavaksi kolme kuukautta

ennen tilaisuuden toteutusajankohtaa. Jos tilaisuuden toteutusajankohta on alle kolmen

kuukauden sisällä varauksentekohetkestä, laskutetaan koko varauksen hinta välittömästi.

Varausmaksua ei palauteta varauksen peruuttamisesta huolimatta. Alle kolme kuukautta

ennen tilaisuuden toteutusajankohtaa peruutetut varaukset veloitetaan täysimääräisinä.

Mikäli asiakas muuttaa vuokrauksen ajankohtaa, pidetään sitä aikaisemman varauksen

peruutuksena ja uutena varauksena.

Ylivoimaisesta esteestä johtuen (esim. vesivahinko, tulipalo, ilkivalta, myrsky) vuokranantaja

voi perua varauksen ennen varauksen alkua ilman korvausvelvollisuutta. Vuokraajalla on

tällöin oikeus saada maksamansa summa kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli tilan

käyttäminen estyy viranomaisten toimesta, vuokranantaja ei ole siitä vastuussa tai

korvausvelvollinen.

2. Vuokrauksen kohde ja vuokra-aika

Vuokrauksen kohteena on Willa Vatkulan yliset osoitteessa Husuntie 15, 12210 Hausjärvi.

Vuokraajalla on oikeus käyttää alakerran sosiaalitiloja, wc-tiloja sekä morsiushuonetta.

Saunatilojen käytöstä perimme erillisen maksun. Vuokrahintaan sisältyvät pöydät ja tuolit

sekä äänentoistovälineet, säädettävä juhlavalaistus, valkokangas ja videotykki. Muun

rekvisiitan käytöstä sovimme aina tapauskohtaisesti.

Vuokraukseen sisältyy oikeus käyttää navetan juhlatilan välittömässä läheisyydessä olevaa

piha-aluetta. Alue on esitelty asiakkaalle tiloihin tutustumisen yhteydessä.

Asuinrakennuksemme piha-alue ja muut kiinteistömme alueineen eivät ole asiakkaiden

käytössä.

Vuokrauksen kesto sovitaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.

3. Avain

Avain luovutetaan sopimuksen mukaan. Avaimen palautus tapahtuu sovitun vuokra-ajan

loppuun mennessä. Kadonneesta avaimesta perimme 300 euron korvauksen.

4. Vahingot ja siivous

Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan ja korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille,

kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot

täysimääräisenä. Vuokraaja on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista

vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tiloissa olleiden toiminnasta ja/tai

huolimattomuudesta. Vuokranantaja ei ole vastuussa vuokratuissa tiloissa olevasta

vuokralaisen tai kolmannen osapuolen omaisuudesta, eikä juhlissa mahdollisesti

tapahtuneista aineellisista tai henkilövahingoista.

Vuokraus sisältää loppusiivouksen. Vuokraaja huolehtii roskien ja pullojen sekä tölkkien

siivoamisesta ja paikalta poisviemisestä. Tilan tulee olla asiakkaan jäljiltä heti

imuroitavassa kunnossa. ”Mitä tuot, sen myös viet” -periaatteella omien tavaroiden

poiskuljetus.

Keittiö on jätettävä siistiksi. Vuokraaja huolehtii tästä, mikäli pitopalvelu ei ole sitä tehnyt.

Mikäli vuokraaja on vuokrannut Willa Vatkulan astioita tai käyttänyt kodinkoneita, huolehtii

hän ne puhtaiksi.

Mikäli vuokrattavasta tilasta tai ulkoalueelta löytyy rikkoutuneita pulloja, roskia,

oksennusta, ulostetta tai tupakantumppeja, veloitamme niiden siivoamisesta 150 euron

korvauksen.

5. Järjestys ja turvallisuus

Vuokralainen vastaa siitä, että kaikki tilaisuuteen osallistuvat henkilöt noudattavat

vuokrausehtoja ja Suomen lainsäädäntöä.

Elävän tulen käyttö on ehdottomasti kielletty! Tupakointi (myös sähkötupakka) on kielletty

kaikissa sisätiloissa. Tupakointi on sallittu vain sille ulkona varatulla alueella, jossa on

tuhkakupit.

Vuokralainen huolehtii, että ajoneuvot on pysäköity niille varatuille paikoille ja Husuntie

pysyy liikennekelpoisena.

Vuokralainen vastaa tilaisuuden aikana ettei hätäpoistumisteiden väyliä ole estetty millään,

ja että niiden ovia ei ole lukittu. Vuokralainen vastaa tilojen lukitsemisesta ja ikkunoiden

sulkemisesta päivittäin sekä vuokra-ajan päättyessä. Tiloissa ei ole lupaa yöpyä.

Willa Vatkulan edustajalla ja viranomaisella on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä

katsotaan aiheutuvan vaaraa kiinteistölle ja/tai irtaimistolle. Tilaisuus voidaan keskeyttää

myös, mikäli näitä vuokraehtoja ei noudateta tai ympäristölle aiheutetaan haittaa.

Tällaisessa tapauksessa vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan tästä mahdollisesti

vuokralaiselle aiheutuvia kuluja tai palauttamaan vuokrasummaa.

6. Musiikki ja ääni

Äänentoistomme on säädetty siten, että musiikin ylärajalle on asetettu maksimitaso.

Noudatamme taajama-aluetta koskevia melurajoituksia. Kello 22.00 jälkeen ylisillä musiikkia

soitettaessa, tulee ovien olla suljettu (ei lukittu). Live-musiikki, mikäli esiintyjällä on oma

äänentoisto, tulee päättyä ennen klo 22.00. Desibelirajojen noudattaminen on vuokraajan

vastuulla. Noudattamatta jättämisestä voi seurata juhlien ennenaikainen päättyminen.

 

Kaikki tilaisuudet loppuvat viimeistään klo 02.00 mennessä. Haluamme, että

naapurustossakin voidaan nauttia maalaisidyllistä, joten melutasoon ulkonakin on

kiinnitettävä huomiota klo 22.00 jälkeen.

7. Muuta

Ylisten henkilöiden enimmäismääräksi on määritelty 150 henkilöä.

Maksullisten yleisötapahtumien järjestäminen tiloissa on kielletty. Vuokralainen ei voi

edelleen vuokrata tai välittää tilaa kolmannelle osapuolelle.

Lemmikkien tuominen ylisille tai muihin sisätiloihin on kielletty.

Vuokranantaja pidättää oikeuden vuokraehtojen ja hintojen muutoksiin.

bottom of page